Cơ sở pháp lý

Quyết định 747/QĐ-BNV ngày 18/6/2021 về việc cho phép thành lập Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam: 2021-06-18 Quyet dinh 747_QD-BNV ve viec cho phep thanh lap Hoi Phap luat xay dung VN

Quyết định 295/QĐ-BNV ngày 12/04/2022 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam: 2022-04-12 295_QD-BNV Quyet dinh ve viec phe duyet Dieu le Hoi Phap luat xay dung Viet Nam – Bo Noi Vu

Quyết định của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam

Quyết định của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam