Cơ sở pháp lý

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể, ngày 18/6/2021, Bộ Nội vụ đã ra văn bản số 747/QĐ-BNV Quyết định cho phép thành lập Hội Pháp luật Xây dựng.

Quyết định của Bộ Nội vụ về việc thành lập Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam