Về SCLVN

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam (“Hội” hoặc “SCLVN”) là tổ chức của các chuyên gia, kỹ sư, luật sư, các nhà khoa học, các nhà quản lý,… hoạt động trong lĩnh vực pháp luật xây dựng hoặc có liên quan đến pháp luật xây dựng.

Hội được thành lập trên cơ sở tự nguyện nhằm mục đích hỗ trợ các thành viên nâng cao kiến thức, trình độ, trao đổi thông tin về pháp luật xây dựng, đề xuất góp ý cho các cơ quan quản lý nhà nước về các chính sách pháp luật trong lĩnh vực xây dựng, nhằm góp phần tạo lập môi trường ổn định và bền vững cho hoạt động xây dựng ở Việt nam, góp phần vào việc phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.