Tọa Đàm ngày 18/6/2022: “HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ & TRỌNG TÀI NHIỀU BÊN TRONG XÂY DỰNG”

Vào ngày 18/6/2022, SCLVN tổ chức Tọa đàm ” HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ & TRỌNG TÀI NHIỀU BÊN TRONG XÂY DỰNG”

Diễn giả đầu tiên là bà Hồ Kim Minh Châu. Bà Châu hiện là trọng tài viên VIAC, Hòa giải viên VMC, Luật sư điều hành Công ty Luật CHAU HO & PARTNERS (CHP). Bà chia sẻ về Tranh chấp 3 bên trong Hợp đồng xây dựng.

Diễn giả tiếp theo là bà Siobhan Fahey nói về Các mẫu hợp đồng thầu phụ 2011 và 2019 của FIDIC. Sibhan Fahey là soạn giả chính của bộ hợp đồng FIDIC 2017, là thành viên nhóm biên soạn Quyển Đỏ-thầu phụ 2011, là trưởng nhóm kiêm soạn giả chính của Quyển Vàng- thầu phụ 2019.

 

Diễn giả thứ ba là TS.Dimitar Kondev. TS.Dimitar đang là LS cộng sự về trọng tài quốc tế của White & Case và là giảng viên Luật XD quốc tế tại ĐH Aarhus Đan Mạch. Ông là tác giả cuốn “Trọng tài nhiều bên và nhiều hợp đồng trong xây dựng”.

Cuối cùng, ông Nguyễn Nam Trung có bài trình bày ngắn về so sánh Quy tắc trọng tài của các trung tâm trọng tài Việt Nam và khu vực đối với tranh chấp 3 bên giữa Chủ đầu tư/ Nhà thầu chính/ Nhà thầu phụ.