Liên hệ

Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam

Địa chỉ: 24 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 0916 545 618 Email: [email protected]

YouTube: https://youtube.com/c/SCLVN/about

Facebook: https://www.facebook.com/scl.org.vn/

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/sclvn/