Tọa Đàm ngày 18/6/2022: “HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ & TRỌNG TÀI NHIỀU BÊN TRONG XÂY DỰNG”

Vào ngày 18/6/2022, SCLVN tổ chức Tọa đàm " HỢP ĐỒNG THẦU PHỤ & TRỌNG TÀI NHIỀU BÊN TRONG XÂY…

Ngược dòng thời gian: Hội thảo ngày 22/6/2019 “Thực tiễn áp dụng Hợp đồng FIDIC trong ngành xây dựng Việt Nam”

Xin mời các bạn cùng ngược dòng thời gian về những bước hình thành của Hội Pháp luật xây dựng…