Legislation

Quyết định 747/QĐ-BNV ngày 18/6/2021 về việc cho phép thành lập Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam: 2021-06-18 Quyet dinh 747_QD-BNV ve viec cho phep thanh lap Hoi Phap luat xay dung VN

Quyết định 295/QĐ-BNV ngày 12/04/2022 về việc phê duyệt Điều lệ Hội Pháp luật Xây dựng Việt Nam: 2022-04-12 295_QD-BNV Quyet dinh ve viec phe duyet Dieu le Hoi Phap luat xay dung Viet Nam – Bo Noi Vu