Interim Committee

The Steering Committee of Vietnam Society of Construction Law who initiatively taken endless steps and efforts in making common goals achievable.

The Steering Committee

Dưới đây, SCLVN xin trân trọng giới thiệu về thông tin của Thành viên Ban Vận động.

Ông Nguyễn Nam Trung, Trưởng Ban Vận động

Bà Nguyễn Phương Trinh, Phó Trưởng Ban Vận động

Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Trưởng Ban Vận động

Ông Phạm Hồng Luân, Phó Trưởng Ban Vận động

Ông Lê Nết, Phó Trưởng Ban Vận động

Bà Phạm Thị Thu Hằng

Ông Đỗ Tiến Sỹ

Bà Vũ Cẩm Tú

Ông Thái Hồng Nam

Bà Nguyễn Minh Hằng

Ông Trần Đại Nghĩa

Ông Bùi Trương Minh Lộc

Ông Lê Thế Hùng